FIT-OUT

1

Capacity plan

Prvotní prověření prostor pro daný záměr může do budoucna ušetřit nemalé množství prostředků při případném rozšiřování nebo také předejít pronajmutí větší plochy, než která bude skutečně potřeba. Plošné prověření i více prostor a porovnání mezi sebou. Výstupem této části je podklad pro výběr objektu a rozsah pronajímatelné plochy.

2

Space plan

Kvalitně navržený space plan znamená uživatelsky příjemné prostředí, které nebude svým uživatelům vytvářet překážky při jejich práci. Vytvoříme dispozici dle provozních požadavků klienta s přesným určením velikosti a orientaci jednotlivých prostor. Dělení příčkami, komunikační schéma, zónování, rozmístění nábytku a dalších interiérových prvků, které dají klientovi jasnou představu o fungování kanceláře. Výstupem této části je space plan v podobě 2D výkresů s výměrami a rozměry.

3

Design

Design je komplexní návrh zahrnující výběr typového i atypického nábytku, osvětlení, podlahové krytiny, podhledy, barevnost stěn a celkové sladění veškerých materiálů a barev. Návrh doplňků, grafiky, zeleně. V rámci designu je myšleno na funkční řešení navržených prvků a jejich kvalitu s ohledem na finanční možnosti klienta. Prostorové vizualizace nabídnou jasnou představu o tom jak bude budoucí prostor vypadat a usnadňují práci v tom, aby se představa klienta potkala s realizací. Výstupem této části je studie interiéru, která je podkladem pro projektovou dokumentaci.

4

Projektová dokumentace

Design je komplexní návrh zahrnující výběr typového i atypického nábytku, osvětlení, podlahové krytiny, podhledy, barevnost stěn a celkové sladění veškerých materiálů a barev. Návrh doplňků, grafiky, zeleně. V rámci designu je myšleno na funkční řešení navržených prvků a jejich kvalitu s ohledem na finanční možnosti klienta. Prostorové vizualizace nabídnou jasnou představu o tom jak bude budoucí prostor vypadat a usnadňují práci v tom, aby se představa klienta potkala s realizací. Výstupem této části je studie interiéru, která je podkladem pro projektovou dokumentaci.

5

Realizace

Realizací stavby v plném rozsahu se zajistí, že provádění prací na sebe bude plynule navazovat. Projekty od úrovně shell & core. Práce začínají v hrubé stavbě nově vzniklé budovy nebo bouracími pracemi ve stávajícím objektu. Součástí stavebních prací jsou SDK příčky, podhledy, sociální zázemí, výmalba, zdvojené podlahy, lité podlahy, interiérové stěrky a další.

6

Projektové Řízení a autorský dozor

Součástí projektového řízení je spolupráce při přípravě zadání stavby a při výběru dodavatele. Kontrola procesu výstavby, která se provádí na pravidelných kontrolních dnech přímo na stavbě. Řešení změn v průběhu stavby. Pro kontrolu termínů se používají harmonogramy prací, díky kterým má klient přesnou představu o časovém postupu realizace. Samozřejmostí je pravidelná komunikace s klientem a řešení případných klientských změn. Autorský dozor kontroluje, aby při procesu výstavby vše odpovídalo návrhu.

Máte zájem o kompletní fitout vašeho Interiéru?