Capacity
plan
První krok
Plošné prověření i více prostor a porovnání mezi sebou.
Druhý krok
Kvalitně navržený space plan znamená uživatelsky příjemné prostředí, které nebude svým uživatelům vytvářet překážky při jejich práci.
Space
plan
Design
Třetí krok
Design je komplexní návrh zahrnující výběr typového i atypického nábytku, osvětlení, podlahové krytiny, podhledy, barevnost stěn a celkové sladění veškerých materiálů a barev. Návrh doplňků, grafiky, zeleně.
Čtvrtý krok
Vytvoření projektové dokumentace v rozsahu dle stavebního zákona a zpracování dokumentace pro projednání s úřady, pro ocenění stavby a pro realizaci.
Projektová
dokumentace
Realizace
Pátý krok
Součástí stavebních prací jsou SDK příčky, podhledy, souciální zázemí, výmalba, zdvojené podlahy, lité podlahy, interiérové stěrky a  další.
Šestý krok
Pro kontrolu termínů se používají harmonogramy prací, díky kterým má klient přesnou představu o časovém postupu realizace.
Projektové řízení
a autorský dozor
Stále
s Vámi
Poslední důležitý krok
I po dokončení interiéru jsme stále v kontaktu s klientem a jsme připraveni doplnit realizaci o další požadavky.

Zajistíme stěhování do nových prostor a případnou likvidaci vybavení původních kanceláří.