V-Clinic

Zadáním tohoto projektu bylo vytvořit a dodat kompletní vybavení nových prostor brněnské kliniky plastické chirurgie vedené zkušeným doktorem MUDr. Tomášem Ventrubou. Důležitým faktorem bylo reprezentativní a příjemné prostředí pro klienty, jakož i kvalitní a funkční zázemí pro všechen personál, čehož se podařilo dosáhnout.