VTP

Vědecko-technologický park už v názvu poukazuje na náročnost interiérového vybavení stavby. Realizace byla ještě okořeněna dotačním programem, který vždy dodá prvek stresu a obav z odchylek i v rámci milimetrů oproti zadání.

Rozsah prací za 24 miliónů předčil jakoukoli naši dosavadní zkušenost. I přesto jsme v termínu mohli interiér předat investorovi.