Masarykova univerzita Brno

Realizace interiéru pro druhou největší vysokou školu v ČR, Masarykovu univerzitu, je vždy výzvou. Důraz kladený na přesnost a splnění veškerých požadavků dle zadání je součástí každé dodávky interiéru. Nejinak tomu bylo i při vybavování interiéru pavilonu A29 SB nacházející se v podzemí mezi stávajícím pavilonem A29 a pavilonem INBIT. Převážnou částí dodávky byly laboratoře, na které jsou kladeny nejpřísnější kritéria požadavků českých a evropských oborových norem, jejichž náročnost byla podpořena velmi krátkým termínem. Vše jsme však zvládli a na výsledek se nyní můžete podívat.

Místo:
Brno
Datum realizace:
2020
Obsah realizace:
dodávka laboratorního nábytku
Pokračovat