spolupráce

Spolupráce

Podívejte se, jak probíhá spolupráce s našimi projektovými manažery a interiérovými designéry. Náš tým vás provede celým procesem od prvotního nápadu, přes realizaci až předání hotového díla.

Pokračovat

01

Capacity plan

Finální dohoda o spolupráci a prověření prostor pro váš záměr
02

Space plan

Vytvoření dispozice dle vašich provozních požadavků
03

Design

Návrh podoby interiéru včetně vybavení, materiálů či barev
04

Projektová dokumentace

Detailní studie interiéru a jeho projektová dokumentace
05

Finální realizace

Budování interiéru od velkých bouracích prací až po malé interiérové dodělávky
06

Projektové řízení a autorský dozor

Kompletní dozor nad stavbou a vybavením interiéru včetně kontroly, že výstavba odpovídá návrhu

Fit-out

Capacity
Plan

Prvotní prověření prostor pro daný záměr může do budoucna ušetřit nemalé množství prostředků při případném rozšiřování nebo také předejít pronajmutí větší plochy, než která bude skutečně potřeba. Plošné prověření i více prostor a porovnání mezi sebou. Výstupem této části je podklad pro výběr objektu a rozsah pronajímatelné plochy.

Fit-out

Space
Plan

Kvalitně navržený space plan znamená uživatelsky příjemné prostředí, které nebude svým uživatelům vytvářet překážky při jejich práci. Vytvoříme dispozici dle provozních požadavků klienta s přesným určením velikosti a orientaci jednotlivých prostor. Dělení příčkami, komunikační schéma, zónování, rozmístění nábytku a dalších interiérových prvků, které dají klientovi jasnou představu o fungování kanceláře. Výstupem této části je space plan v podobě 2D výkresů s výměrami a rozměry.

Fit-out

Design

Design je komplexní návrh zahrnující výběr typového i atypického nábytku, osvětlení, podlahové krytiny, podhledy, barevnost stěn a celkové sladění veškerých materiálů a barev. Návrh doplňků, grafiky, zeleně. V rámci designu je myšleno na funkční řešení navržených prvků a jejich kvalitu s ohledem na finanční možnosti klienta. Prostorové vizualizace nabídnou jasnou představu o tom jak bude budoucí prostor vypadat a usnadňují práci v tom, aby se představa klienta potkala s realizací. Výstupem této části je studie interiéru, která je podkladem pro projektovou dokumentaci.

Fit-out

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle stavebního zákona a kompletně připravena pro projednání s úřady, pro ocenění stavby, pro realizaci. Výstupem je projektová dokumentace a výkaz výměr.

Fit-out

Realizace

Realizací stavby v plném rozsahu se zajistí, že provádění prací na sebe bude plynule navazovat. Projekty od úrovně shell & core. Práce začínají v hrubé stavbě nově vzniklé budovy nebo bouracími pracemi ve stávajícím objektu. Součástí stavebních prací jsou SDK příčky, podhledy, sociální zázemí, výmalba, zdvojené podlahy, lité podlahy, interiérové stěrky a další.

Hyundai

Projektové řízení a autorský dozor

Součástí projektového řízení je spolupráce při zadání stavby a výběru dodavatele.

V průběhu realizace provádíme kontrolní dny přímo na stavbě, společně s autorským dozorem sledujeme, jestli proces stavby odpovídá návrhu, a řešíme případné změny.

Zároveň sledujeme dodržování časového harmonogramu prací. Samozřejmostí je pravidelná komunikace s klientem a řešení případných klientských připomínek.

kontrolni
Kontrolní dny na stavbě
změny
Řešení změn v průběhu stavby
harmonogram
Dohled nad harmonogramem prací
dohled
Autorský dohled nad tím, že realizace odpovídá návrhu