Představujeme již třetí zprávu o udržitelnosti

Pokračovat

Exkluzivní partner firmy TOKA, firma Quadrifoglio, zveřejnila třetí vydání Zprávy o udržitelnosti. Jedná se o nefinanční dokument, který popisuje výsledky dosažené v roce 2021 na ekonomické, sociální a environmentální úrovni a rovněž představuje cíle pro nejbližší budoucnost.

 

Rok 2021 se vyznačoval přetrváváním mimořádné zdravotní situace, která, aniž by vedla k plošnému zastavení výroby, vedla k fázi přípravy na znovuobjevení normálu s novými potřebami hybridních pracovišť a zvyšujícím požadavkem zaměřit se na lidi a jejich pohodu.

Jsme si vědomi toho, že není možné oddělit ekonomický růst od sociálních dopadů, a dopadů na životní prostředí. Proto pokračujeme v práci v souladu se svým etickým kodexem, abychom prostřednictvím konkrétních opatření dosáhli nových a důležitých cílů.

Zpráva za rok 2021 obsahuje analýzy otázek významnosti s dílčími cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030, aby bylo možné lépe pochopit vzniklý dopad a vyvinout tak strategie, které přispějí k vytvoření lepšího zítřka se zaměřením na lidi.

Níže je shrnutí hlavních aspektů, na kterých jsme pracovali:

 

 • v lednu 2021 bylo dosaženo důležitého přizpůsobení nové normě ISO 45001:

 • od roku 2020 mají všechny dodávky melaminových materiálů na bázi dřeva 100% certifikát CARB, který vydává vládní agentura California Air Resources Board a který zaručuje zachování vysokých standardů kvality ovzduší s ohledem na různé těkavé znečišťující látky;
 • 45 % vyrobených produktůcertifikaci FSC™ (Forest Stewardship Council), která zaručuje použití dřevěných materiálů z odpovědně obhospodařovaných lesů;
 • 30 % energie pochází z fotovoltaických systémů umístěných ve vlastních továrnách, což znamená výrazné snížení emisí skleníkových plynů o 278 tun CO2;
 • v dodavatelském řetězci je 57 % dodavatelů a partnerů místních, aby bylo zajištěno dohledatelné, sociálně a ekologicky odpovědné zásobování;
 • pokračuje snaha o digitalizaci a pořízení specifických softwarových řešení, která se týkala především řízení lidských zdrojů a dokladové části;
 • byly definovány logistické standardy, které jsou sdíleny s některými stálými dodavateli, což vedlo k výraznému snížení spotřeby jednorázových průmyslových obalů prostřednictvím opakovaného použití plastových obalů, které mají neomezenou dobu trvání;
 • byly zavedeny funkční IT nástroje, které zaručují neustálou a integrovanou aktualizaci logistických dat a řízení skladu (WMS);
 • z hlediska profesní aktualizace bylo poskytnuto celkem 3 693 hodin školení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technické, jazykové a manažerské oblasti;
 • neustále se rozvíjející firemní sociální péče dává všem zaměstnancům možnost zapojit se do fondu Fondo Arcobaleno, což je ad hoc fond pro doplňkovou zdravotní péči;
 • pokračuje závazek sponzorovat různá mládežnická sportovní sdružení, většinou na místní úrovni, jelikož sport je považován za prostředek hodnot začlenění, sdílení, účasti a sociální agregace.

Skupina Quadrifoglio rovněž pracuje na dosažení nových a důležitých cílů, jako je dokončení vzdělávacího programu týkajícího se ekodesignu, hodnocení životního cyklu výrobku, zlepšení ukazatelů udržitelnosti rozšířených na všechna oddělení společnosti a projekt Towards Net Zero zaměřený na další snížení emisí plynů, které mění klima.

Zpráva o udržitelnosti skupiny Quadrifoglio za rok 2021 byla vypracována na základě indikátorů GRI Sustainability Reporting Standards, které v roce 2016 zveřejnila GRI (Global Reporting Initiative), a je k dispozici ve dvou jazycích.

V kompletní verzi je k dispozici na této adrese: https://bit.ly/40BXnrm.

Další novinky