10 tipů pro udržitelné pracovní prostředí

Pokračovat

1. VODA

Naplňte si svou vlastní láhev a snažte se nepoužívat plastové kelímky na jedno použití.

2. ROSTLINY

Obklopte se rostlinami a květinami k zajištění kyslíku v pracovním prostředí a vylepšete tak vaši náladu i prostředí okolo vás.

3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Třiďte odpad nejen v pracovním prostředí, ale také v běžném životě. Namísto používání plastových kelímků používejte recyklovaný papír. Buďte ekologičtí.

4. SPOTŘEBA ENERGIE

Pokud vaše kancelář nemá detektory pohybu, rozsviťte světla jen v případu potřeby a zhasínejte je, když nejsou potřeba, abyste snížili spotřeby energie. To samé platí pro elektronická zařízení, která by se měla vypínat, když odcházíte z práce.

5. PAPÍR

Vyhněte se zbytečnému tisku a používejte recyklovaný papír, kdykoli budete moci. Například můžete použít druhou stranu špatně vytištěného papíru.

6. JÍDLO

Během vaší pauzy na oběd byste měli chodit na jídlo mimo vaši kancelář, abyste si odpočinuli a mohli strávit čas se svými kolegy. Zdravá strava je ta nejlepší volba.

7. KVALITA VZDUCHU

Zabezpečte pravidelné provádění údržby větracích systémů a vzduchotechniky s cílem dosáhnout optimální kvality vzduchu v kanceláři. Podporujte využívání přirozené ventilace a integrujte rostliny, které mají schopnost absorbovat škodlivé látky a přispívají ke zlepšení celkového ovzduší v pracovním prostoru.

8. NÁBYTKOVÉ INOVACE

Pro dosažení udržitelnějšího pracovního prostředí v kanceláři zvažte investici do nábytku vyráběného z udržitelných materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí. Dále přemýšlejte o modularitě nábytku, což umožňuje jednoduchou obnovu a recyklaci, neboť napomáhá minimalizaci negativních vlivů na planetu.

9. ŠETŘETE VODOU

Instalujte úsporné zařízení na mytí nádobí a ruce v kuchyňských prostorách. Motivujte zaměstnance k zodpovědnému využívání vody při používání kuchyňských zařízení a toalet.

10. OPTIMALIZACE OSVĚTLENÍ

Používejte přirozené světlo, když je to možné, a vybírejte energeticky úsporná osvětlovací zařízení.

Další novinky